Afrika, preliminär resrutt

På en gammal skolkarta har jag ritat in en ungefärlig resväg genom Afrika. Resan är planerad att börja i mitten av september. Start blir det i Sydafrika, Namibia och Botswana. Därefter går färden norrut genom Östafrika och hela vägen upp till Egypten. Kanske blir det båt från Egypten till Europa eller båt från Sudan till Saudi och därefter via Jordanien till Israel??

Men den avslutande biten av resan känns väldigt avlägsen. Nu gäller det att planera de första länderena. Därefter får de övriga komma på plats sakta men säkert.

Tidsmässigt är planeringen kanske inte optimal, men inte heller dålig. Regnperioden i södra Afrika pågår från okt/nov till mars. Genom att starta i mitten av september kan jag kanske slippa de värsta regnen. Väl uppe i Tanzania och Kenya är det först i april/maj som de tunga regnen kommer. Jag bör med bred marginal ha kommit vidare innan dess. Etiopien, Sudan och Egypten har sina regnperioder på sommaren. Med lite tur är det en bra planering.

Den svarta linjen är planerad resrutt. De prickade svarta linjerna, vid två tillfällen, är alternativa rutter där en av dem kommer väljas. Just nu lutar det åt att det blir de vänstra rutterna d.v.s. Zambia och Uganda.

De röda linjerna är alternativa slut-hemfärder.

Från A. Djibouti eller Port Sudan till 1. UAE/Oman och sen till Iran-Turkiet eller till 2. Saudi och vidare till Jordanien/Israel.

Från B Egypten till 1. Europa eller till 2. Israel/Jordanien och sen till Europa

Planerad resrutt

English version

Africa, preliminary itinerary

On an old school map I have drawn an approximate route through Africa. The trip is planned to begin in mid Sept. Start will be in South Africa, Namibia and Botswana. Then the journey goes north, through East Africa and all the way up to Egypt. Maybe I will take a boat from Egypt to Europe or a boat from Sudan to Saudi and then go via Jordan to Israel? However, that part feels, for the moment, very distant. Right now I will focus on the details for the first countries. Then the rest will come little by little.

In terms of time, the plan may not be optimal, but not bad either. The rainy season in southern Africa runs from Oct / Nov to March. By starting in the middle of September, I may be able to avoid the worst rains. Once in Tanzania and Kenya it is in April / May that the heavy rains start. Hopefully I have passed these countries long before that. Ethiopia, Sudan and Egypt have their rainy seasons in the summer. With a little bit of luck, the planning is good.

The black line on the map is the planned route. The dotted black lines, on two occasions, are alternative routes where only one of them will be chosen. Right now, it leans towards the left routes, i.e. Zambia and Uganda. The red lines are alternative “end of the journey routes”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *